ข่าวทั่วไป

แจ้งเวลาเปิดให้บริการสำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี2558 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้บริการจำหน่ายชุดนักศึกษา ชุดเครื่องหมาย รองเท้า ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 จำหน่าย ณ ศูนย์หนังสือมาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรีนนรวม 5 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
2. ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จำหน่าย 2 จุด
- ณ ศูนย์หนังสือมาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรีนนรวม 5
- ณ อาคารกิจกรรม (ลานหน้าอาคารกิจกรรม)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3650-1

TOP