แจ้งเวลาเปิดให้บริการสำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี2558 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์