ผลงานวิชาการอาจารย์ราซัคได้เผยแพร่ใน Al-Albab : Borneo Journal of Religious Studies