ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิชาการอาจารย์ราซัคได้เผยแพร่ใน Al-Albab : Borneo Journal of Religious Studies

บทความวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอิสลามศึกษา ในหัวข้อ "Religious Education and Community Development: A Study on the Pondok and its Efforts to Realize the Philosophy of Islamic Education" ซึ่งเขียนโดยอาจารยราซัคว(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) หัวหน้าโครงการอิสลามศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ลงใน Al-Albab : Borneo Journal of Religious Studies ฉบับล่าสุด ปักษ์หลังของปี 2558

วารสารนี้ผลิตโดย The Pontianak Institute of Islamic Studies แห่งมหาวิทยาลัย IAIN วิทยาเขต Pontianak ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bjrsjournal.org/index.php/BJRSJ

TOP