ม. วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier Research Intelligence ประเทศสิงคโปร์