ข่าวทั่วไป

ม. วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier Research Intelligence ประเทศสิงคโปร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. WeeLi Lim (Solution Manager) และ Mr. Lionel New (Account Manager) ผู้แทนจาก Elsevier Research Intelligence ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ในการสมัครใช้ฐานข้อมูล SCOPUS/SciVal

โอกาสนี้ ผู้แทนจาก Elsevier Research Intelligence ทั้งสองท่าน ได้เยี่ยมชมหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/

TOP