ข่าวการศึกษา

เปิดระบบจองหอพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เลขประจำตัว 581xxxxx)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เลขประจำตัวนักศึกษา 581xxxxx) เข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูล และจองหอพักได้แล้ว โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

1. บันทึกข้อมูลเพื่อการสมัครหอพัก ตั้งแต่วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
2. เลือกหอ/ห้องพัก เปิดระบบวันที่ 20-24 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามปัญหาการเข้าระบบได้ที่ โทร. 075-673-165 (เฉพาะในเวลาทำการ) คลิก เข้าระบบจองหอพัก http://dsa.wu.ac.th/freshybook" target="_blank">http://dsa.wu.ac.th/freshybook">http://dsa.wu.ac.th/freshybook

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/freshybook/login.asp

TOP