จัดต่อเนื่องหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ ข้าราชการทั่วประเทศร่วมอบรมกว่า 100 คน