ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับบุคลากรฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บุคลากรฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 11 คน ได้ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.โดยจัดให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP