ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. โดยจัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 9

TOP