ม.วลัยลักษณ์ประสานการรับบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษา