รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา