ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตตมหาบัณฑิต 1/58 (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3)

โดยสามารถดูรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ หลักสูตร ส.ม. 1/2558 (รอบ3) ได้ที่
http://master-shh.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://master-shh.wu.ac.th

TOP