ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับภาคใต้คว้ารางวัล “ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาระดับประเทศ”

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาและนวัตกรรมตัวแทนระดับภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยทีมที่ 1.ผลงาน “โหนดทิ้ง” ของ นางสาวปิยธิดา รุ่งสุวรรณ และ นายพีระศักดิ์ หนูเพชร ทีมที่ 2.ผลงาน “ขมิ้นรวม (C-Mixx)” ของ นางสาวพรสุดา แก้วมณี และ นางพรทิพย์ มาลาธรรม และทีมที่ 3 G-Life (ใบทุเรียนน้ำอบแห้งพร้อมดื่ม) ของ นายทวี ศรีเกตุ ทั้ง 3 ทีมได้รับการคัดเลือกระดับภาคใต้ นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนภาคใต้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ขมิ้นรวม C-Mixx) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (โหนดทิ้ง) รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

ในการตัดสินรางวัล IPC 2015 ซึ่งมี รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=610

TOP