ข่าวการศึกษา

การปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 - 9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่

กำหนดการ

การเดินทาง

ที่พัก

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ โทร. 075 673 770


TOP