ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารวิชาการ 9

ประมวลภาพ

TOP