สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์