ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน