ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสุกานดา คิดตะรักษ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายปกิต สุริยะไพบูลย์วัฒนา

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตัวจริงมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP