ข่าวทั่วไป

มวล.ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ 63 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP