ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการไปเข้าร่วมประชุม GLOBE Annual Conference 2015

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากโครงการ GLOBE ให้เข้าร่วมประชุม Science & Technology Working group, เป็นวิทยากรในการอบรม Hydrology Protocols ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม นำเสนอแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง Implementation Models of GLOBE at universities: GLOBE THAILAND ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม Hilton LA/Universal City, เมืองลอสเองเจิลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ Prof. Elena Sparrow และ Prof. Becky Boger เพื่อปรับปรุง mosquito protocols ให้สามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลกได้

TOP