ม.วลัยลักษณ์ ลงนามก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯ แล้วเสร็จปี ’62