ข่าวทั่วไป

ผู้ที่ส่งชื่อเข้าอบรม TOEIC และ พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจรับอาเซียนทางอีเมลล์

ผู้ที่ส่งชื่อเข้าอบรม TOEIC และ พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจรับอาเซียนทางอีเมลล์ ทางสำนักฯได้รับอีเมลล์ท่านแล้ว แต่เนื่องจากบางอีเมลล์มีการตีกลับ บางท่านอาจไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอเชิญเข้าอบรม ตามวันที่สมัคร

http://202.28.69.99/registrar/home_msg.asp?id=18919

http://202.28.69.99/registrar/home_msg.asp?id=18918

TOP