ผู้ที่ส่งชื่อเข้าอบรม TOEIC และ พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจรับอาเซียนทางอีเมลล์