ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ประจำภาคการศึกษาที่1/2558 บัดนี้ ถึง 19 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรมุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และคุณธรรมในด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของประเทศ รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-2203, 0-7567-2208, 0-7567-2412 โทรสาร 0-7567-2482

2. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C. Tower ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3138, 0-7567-3139

หรือสมัคร online ได้ที่ : http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://mba.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mba.wu.ac.th

TOP