ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิภาคงานวิจัยที่ มรภ. นครศรีธรรมราช