ข่าวการศึกษา

กิจกรรมวิ่งประเพณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 06.30 - 08.00 น. เส้นทางรอบมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "รู้รักสามัคคี น้องพี่ สวท. อุ่นใจ" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ นอกจากกิจกรรมวิ่งประเพณีแล้ว นักศึกษาใหม่ยังได้เคารพธงชาติและเคารพตรา จภ. ตราประจำมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/studentnews/149-run-ser58

TOP