รับน้องใหม่ “กลุ่มสัมพันธ์” ที่ มวล. สร้างมิตรภาพ สร้างสัมพันธ์เพื่อน-พี่-น้อง