ข่าวเด่น

รับน้องใหม่ “กลุ่มสัมพันธ์” ที่ มวล. สร้างมิตรภาพ สร้างสัมพันธ์เพื่อน-พี่-น้อง 

ในช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงเทศกาลจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ในแต่ละสถาบันได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องจนถือเป็นประเพณีไปแล้วก็ว่าได้ โดยเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ เรียนรู้วิธีการเรียน และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมสถานศึกษานั้นๆ

ที่นี่..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ก็เช่นเดียวกัน รุ่นพี่ของที่นี่ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้วางแผนเตรียมการเพื่อต้อนรับน้องใหม่เป็นแรมเดือนเลยทีเดียว ภายใต้กิจกรรมที่เรียกว่า “รับน้องใหม่ 15 กลุ่มสัมพันธ์” มีการจัดสรรน้องใหม่จากทุกสำนักวิชา ทุกหลักสูตร มารวมกลุ่มทำกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้รุ่นน้องได้รู้จักและปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง เตรียมพร้อมกับชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้าที่รออยู่

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจกรรมการรับน้องเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสร้างสรรค์ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานภายในและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ที่มีความตั้งใจจัดกิจกรรมดีๆให้แก่นักศึกษาใหม่ "ประดู่ช่อที่ 18" ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “รู้รักเรียน รู้รักสถาบัน รู้รักสัมพันธ์ รู้รักชุมชน” เป้าหมายคือต้องการให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความภาคภูมิใจในสถาบัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนภายนอกด้วย

"น้องจู" นางสาวดรุณรัตน์ พันธุ์พิพัฒน์ เฟรชชี่หน้าใหม่จากสำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เล่าถึงการรับน้องที่ผ่านมาว่า เป็นคนจังหวัดชุมพร อยู่ในกลุ่มสัมพันธ์ที่ 15 โดยก่อนเข้าร่วมรับน้องก็รู้สึกกลัวๆ กลัวว่าจะไหวรึเปล่า รุ่นพี่จะโหดมากมั๊ย แต่เมื่อได้สัมผัสการรับน้องจริงมันค่อนข้างแตกต่างกับที่คิดไว้ การรับน้องแบบกลุ่มสัมพันธ์ของที่นี่ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้น พี่ๆคอยปลูกจิตสำนึกให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ไม่มีการรับน้องที่รุนแรง สิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้เราได้มิตรภาพระหว่างพี่ เพื่อนต่างหลักสูตร ต่างสำนักวิชา ซึ่งจะสามารถพึ่งพาอาศัยในเรื่องการเรียนได้ในอนาคต
"น้องพิว" นายจิรายุส พัฒนมณี นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หนุ่มหน้าคมจากจังหวัดตรัง บอกว่า อยากเรียนแพทย์เพราะอยากช่วยเหลือคน ทั้งเป็นอาชีพที่มั่นคงและทางบ้านก็สนับสนุนด้วย โดยมุมมองเกี่ยวกับการรับน้องซึ่งเคยได้ยินข่าวคราวจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการรับน้องที่รุนแรง ทำให้รู้สึกกลัวอยู่บ้าง แต่เมื่อมาถึงที่นี่ก็รู้สึกประทับใจมาก ตั้งแต่การต้อนรับอย่างอบอุ่นของรุ่นพี่ เจ้าหน้าที่และอาจารย์ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำให้มีความรู้สึกดีขึ้นมาก การรับน้องของ ม.วลัยลักษณ์ ไม่มีการบังคับ หรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของรุ่นน้อง หากผมไม่ได้เข้าร่วม คงไม่ได้มิตรภาพจากเพื่อนมากมายขนาดนี้


 

ด้าน "น้องเต้ย" นายภาณุพงษ์ เครือวงค์ สมาชิกลุ่มสัมพันธ์ที่ 6 จากจังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า ตัดสินใจเลือกเรียนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ของ ม.วลัยลักษณ์ เพราะอยากมีอาชีพเป็นวิศวกร ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและมั่นคง ก้าวแรกที่มาถึงที่นี่รู้สึกตื่นเต้นมาก เนื่องจากเดินทางมาไกล และมหาวิทยาลัยแห่งนี้กว้างขวางมาก ซึ่งในตอนนั้นตนไม่รู้จักใครเลย จนไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่ที่นี่ได้หรือไม่ แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องกลุ่มสัมพันธ์ ทำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่มากมาย กิจกรรมครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน บรรยากาศเป็นแบบพี่น้อง เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนและพี่ในสถาบันเดียวกัน จนในวันนี้สามารถปรับตัวได้และคิดว่าจะเรียนต่อที่นี่ได้ดีอย่างแน่นอน

ส่วน นางสาวณัฐวรา สุขตั้งมั่น "น้องเตย" สาวหน้าใสน้องใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จากจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเสริมเต้ยเกี่ยวกับการการรับน้องใหม่ที่ ม.วลัยลักษณ์ว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยเราต้องรู้จักปรับตัว ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น แบ่งเวลาให้เป็น มีระเบียบวินัยกับตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการรับน้องของรุ่นพี่ที่นี่ทำให้หายคิดถึงบ้านเนื่องจากมีเพื่อน มีพี่ที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ประทับใจรุ่นพี่ที่นี่เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้เรามีเครือข่ายระหว่างเพื่อนต่างๆสาขา ในอนาคตเพื่อนในกลุ่มสัมพันธ์อาจจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพในอนาคตก็เป็นได้

 
ปิดท้ายที่ นายธิปัตย์ มีแก้ว "น้องโอ๊ต" หนุ่มมาดเข้มน้องใหม่สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าบ้านของที่นี่ เล่าความรู้สึกของการเข้าสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษาว่า การเรียนในระดับมัธยมศึกษากับมหาวิทยาลัยค่อนข้างต่างกันเยอะ เราต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ช่วยเหลือตัวเองและมีระเบียบวินัยกับตัวเอง อย่างไรก็ตามรู้สึกประทับใจการรับน้องใหม่ของรุ่นพี่ที่สถาบันแห่งนี้ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนและมีรุ่นพี่ไว้คอยปรึกษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป อยากฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยว่า การรับน้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีผลดีต่อเราอย่างแน่นอนถือได้ว่ากิจกรรรมรับน้องใหม่แบบกลุ่มสัมพันธ์ยังคงเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่จะสร้างการรู้จัก สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาจากต่างถิ่น ต่างที่ สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ที่จะต้องใช้ชีวิตในการเรียนร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้ และคงเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ไปประมวลภาพ

เรื่องโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากองค์การบริหารองค์การนักศึกษา


TOP