ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและพีๆ บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันแม่..ปลูกเพื่อแม่ ณ ชุมชนบ้านเขาวัง