ข่าวทั่วไป

ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและพีๆ บุคลากร ร่วมกิจกรรมวันแม่..ปลูกเพื่อแม่ ณ ชุมชนบ้านเขาวัง

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม และพี่ๆ บุคลากรจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับ นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ผู้นำชุมชน กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง และชาวเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ บริเวณสระน้ำบ้านตีน สระน้ำประจำหมู่บ้านแห่งใหม่ของชุมชน บริเวณมัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน และริมถนนควนเทวดา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งด้วยผลไม้จากสวนสมรมของชาวเขาวัง

โอกาสนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ที่มีจิตอาสาเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับชุมชนในครั้งนี้ด้วย

Facebook : ชุมชนบ้านเขาวัง

TOP