ข่าวทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดูงานส่วนพัสดุ

ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑๑ คน นำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนพัสดุ พร้อมบุคลากรส่วนพัสดุให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม


TOP