นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารได้รับทุนวิจัยจากโครงการ พวอ ป.เอก ของ สกว.