ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดเวทีประชันเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดเวทีประชันเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔ ณ เวทีการประกวดสระทิดเมือง อ.ท่าศาลา จ นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมด้านแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายอำเภอท่าศาลา นายสุระ สุรวัฒนากุล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การประกวดเพลงบอกอาชีพ มีคณะเพลงบอกเข้าร่วม ๗ คณะ โดยการแข่งขันรอบแรก คณะเพลงบอกได้จับฉลากโจทย์ เพื่อทอกเพลงบอก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปณิธานไหวพริบเพลงบอก ว่าจะสามารถทอกได้ตรงกับโจทย์ที่จับได้หรือไม่ ๓๐ นาที คณะกรรมการจะพิจารณาคณะที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๔ คณะ เข้าไปแข่งในรอบตัดสิน โดยให้ทอกเพลงบอกตามโจทย์ที่จับฉลากได้ภายในเวลา ๑๕ นาที

ผลการประกวดเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ คณะเพลงบอกประทิ่น สุขจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เพลงบอกเปลื้อง อัคชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ เพลงบอกมนตรี เสียงมนุษย์กบ รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เพลงบอกทวี อัศวินทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความมุ่งมั่นในการสืบสานภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ตั้งใจทำงานส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นหลักในถิ่นสืบไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP