ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

ส่วนกิจการนักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการนครปลอดภัย ทุกวันทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีการลงนามระหว่างผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าศาลากับผู้บริหาร และคณบดีสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดย พตอ.ดร.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวินัยนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.3164

TOP