ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการส่งข้าวให้กับบริษัทข้าวที่อยุธยา