ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดนิทรรศการในงาน Research Expo 2015 ที่Central World

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมด้วย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีและเอก และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ได้ไปจัดนิทรรศการผลงานศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-18.00 น. ณ ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอันมาก

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนิทรรศการแรกนำเสนอเกี่ยวกับ Smart Farming สวนส้มโอทับทิมสยาม ไร่จากและนาข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ปากพนัง มีการนำเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการฟาร์มแบบ Smart มาจัดแสดงพร้อมกับให้ความรู้ นิทรรศการที่สองได้นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูแนวปะการังที่เกาะสมุย นำเสนอในนามของเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ได้แจกคู่มือการฟื้นฟูแนวปะการังให้กับผู้เข้าชมงาน

ในงานนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับแจกโปสการ์ดแสนสวยมีให้เลือก 8 แบบ ฟรี พร้อมชิมน้ำผึ้งจากผสมมะนาว ขนมปังปิ้งทาเนยโรยน้ำตาลจาก และส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอันมาก

TOP