ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนที่เข้าประกวด “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับยุง”