ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ IMT-GT ครั้งที่ 17 ที่มาเลเซีย


 

ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และคุณนันทพงศ์ มิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 17 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและสัมมนาวิชาการระหว่างนักศึกษาก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ในปีนี้ประเทศมาเลเซีย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ Universiti Utara Malaysia(UUM) ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2558 โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก Prof.Dato’Wira Dr.Mahamed Mustafa Bin Ishak ,Vice Chancellor of UUM Prof.Dato’ Dr. Adnan Bin Hussein ,President of IMT-GT Varsity Council และ Dato’ Seri Haji Mukhriz Tun Manhathir ,Menteri Besar (Chief Minister) of the State of Kedah Darul Aman ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ซึ่งมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จาก 12 สถาบันกว่า 1,000 คน

การจัดกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ในปีนี้ เจ้าภาพกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “Exploring ASEAN Culture Through the Folktale Dance Drama เน้นการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ กิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “Diversity and ASEAN Political Perspective” และกิจกรรมการแข่งกีฬา ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล และปันจักสีลัต โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

จาก 3 ประเทศดังกล่าวเข้าร่วม ได้แก่ Universiti Sains Malaysia UniMAP Universiti Technology MARA Intitut Teknologi Medan Universitas Sumatera Utara Universitas Negari Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย ม.ทักษิณ ม.วลัยลักกษณ์ และมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย

สำหรับกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2539 โดยมีมหาวิทยาลัยอุตระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันก่อตั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานิสิตนักศึกษาร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาผู้นำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเครือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งได้ตกลงที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยมุ่งหวังจะพัฒนานิสิต นักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในหมู่เยาวชนของสามประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP