ม.วลัยลักษณ์ ส่งนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ IMT-GT ครั้งที่ 17 ที่มาเลเซีย