ม.วลัยลักษณ์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558"