ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพนักงานร้านนครดีซี

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินี และรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากร้านนครดีซี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีเว็บ 2.0 และ Social Media Marketing โดยใช้แนวคิดระบบนิเวศ” ให้กับพนักงานของร้านนครดีซี ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร้านนครดีซี In the Park มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 20 คน ในการอบรมครั้งนี้ พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ส่งข้อมูลให้กับกลุ่มลูกค้า เป็นการเปิดแนวทางการทำการตลาดที่ใช้ social network มาช่วยในการสื่อสาร

TOP