ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Camp)” ครั้งที่2