นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558