ข่าวการศึกษา

การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"
งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน 2558
2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง


การขอใช้บริการที่พัก
บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก
4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
5. เข้าหอพัก


** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP