งดงามงานศิลป์ ในพิธีเปิดนิทรรศการ “เครื่องถมเมืองนคร”