มิติใหม่กับค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ได้รับความสนใจเกินคาด