ข่าวทั่วไป

มิติใหม่กับค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ได้รับความสนใจเกินคาด


อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจร ตามรอยศรัทธา...บูชาพระธาตุแดนใต้" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีเยาวชนและครู/อาจารย์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน จากที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้เพียง ๕๐ คน โดยรูปแบบค่ายคุณธรรมจริยธรรมสัญจรฯ ในครั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติธรรม พร้อมกับศึกษาประวัติศาสตร์พระธาตุสำคัญของภาคใต้ พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนถิ่นใต้โดยรอบ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนรู้ฐาน โรงมโหรศพทางวิญญาณ ณ วัดสวนโมขพลาราม ฐานเรียนรู้พระบรมธาตุไชยา และฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไชยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานเรียนรู้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช พร้อมฝึกปฏิบัติธรรม และในจังหวัดพัทลุง เรียนรู้ฐาน การประกอบสัมมาอาชีพ ณ ร้านแบบไทย และธาตุพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว

ทั้งนี้ ก่อนจะปิดกิจกรรมค่ายธรรมจริยธรรมสัญจร ได้จัดเวทีสรุปการเรียนรู้ตลอดการจัดกิจกรรมและรับฟังขอเสนอแนะจากคณะครู/อาจารย์และเยาวชนผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุม เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยผู้เข้าร่วมตามให้ความเห็นว่า การจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมอย่างนี้ เป็นการจัดค่ายในมิติใหม่ ทำให้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไม่น่าเบื่อ และเยาวชนได้รับความรู้ในเชิงของประวัติศาสตร์ด้วย

ประมวภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP