ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทุน สกอ.: โครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (HERP)

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา (HERP) กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2558

ผู้สนใจส่งข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้จากไฟล์แนบ ประกอบด้วย

1. หนังสือ ศธ 0509(7) / ว236 วันที่ 31 สิงหาคม 2558
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์ม 3: OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์ม 4: OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559
7. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2559

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
อีเมลล์ : herp.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.herp.go.th
ไฟล์แนบ http://masterorg.wu.ac.th/file/ird-20150831-162858-3eJgn.zip


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP