ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ด้านการบัญชี)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี (ด้านการบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่1 กันยายน 2558 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งผู้สมัครรอบแรกและผู้สมัครรอบขยายเวลาในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

TOP