ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 กันยายน 2558 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 15 กันยายน 2558

TOP