ข่าวทั่วไป

เชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ใน Walailak Channel : http://walailakchannel.wu.ac.th สามารถรับชม Walailak Channel สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต (TV & Radio Online) ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทางวิชาการ ข่าว สาระบันเทิง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://walailakchannel.wu.ac.th

TOP