เชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557