อธิการบดี มวล. เผย กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 ก.ย. 2558