ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2558 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 4 กันยายน 2558 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 14 กันยายน 2558 ทางเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย

TOP