ม.วลัยลักษณ์ จับมือภาคีเครือข่าย จัดอบรมนักสาธารณสุขชุมชน