ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์