ข่าวการศึกษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 และวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี

TOP