แจ้งกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ