ครู นักเรียนทั่วภาคใต้ ร่วมโครงการปชส.สู่โรงเรียน ที่ม.วลัยลักษณ์