ประกาศรับสมัครนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา